Skip to content

Bielsko-Biała: spadek liczby bezrobotnych

Stopa bezrobocia w Bielsku-Białej i powiecie bielskim spadła o 0,1 proc. w stosunku do marca – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej opublikował raport na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy na koniec kwietnia. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej wynika, że na dzień 30 kwietnia w gminie Czechowice-Dziedzice było 693 bezrobotnych – o 39 osób mniej niż miesiąc wcześniej.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na 30 kwietnia 2022 r. – w odniesieniu do marca 2022r. – stopa bezrobocia wyniosła w kraju 5,2 proc. (spadek o 0,2 proc.), w województwie śląskim 4,2 proc. (bez zmian), w Bielsku-Białej 2,1 proc. (bez zmian), a w powiecie bielskim 3,4 proc. (spadek o 0,1 proc.).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej spadła o 69 osób w porównaniu do marca 2022 roku. Zarejestrowanych było 548 osób, czyli o 66 mniej niż w poprzednim miesiącu, z czego 70,9 proc. stanowili bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 52,2 proc. stanowiły kobiety. 8,4 procent ogółu zarejestrowanych w kwietniu 2022 roku stanowiły osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały. Zarejestrowano również 43 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 15,6 procent – informuje Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej.

W kwietniu zgłoszono 1053 wolne miejsca pracy. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy 25 było przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W ofertach niesubsydiowanych było 962 wolnych miejsc pracy, a w subsydiowanych 91 – informuje Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej.

3 komentarze

 1. Bożena
  9 czerwca 2022 @ 15:21

  Cieszę się, że w naszej gminie nastąpił spadek bezrobocia. Wreszcie wiele osób poszukujących pracy znalazło zatrudnienie. Jest to korzystne dla wszystkich, ponieważ pomaga zmniejszyć liczbę osób korzystających z pomocy społecznej i daje im szansę na rozpoczęcie zarabiania na własny rachunek. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma!

 2. Waldek
  9 czerwca 2022 @ 15:22

  Z radością obserwuję spadek bezrobocia w naszej gminie. Długo to trwało, ale w końcu nadeszła ulga dla osób poszukujących pracy w naszym mieście.

 3. Jarek
  9 czerwca 2022 @ 15:24

  Jak zapewne Państwo wiedzą, był czas, kiedy wiele osób nie mogło znaleźć zatrudnienia, ale teraz to się zmieniło. Wielu osobom poszukującym pracy udało się znaleźć zatrudnienie, co jest wspaniałą wiadomością dla nich i ich rodzin.

  Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, dzięki czemu będzie mniej osób bezrobotnych, a więcej osób, które będą w stanie utrzymać siebie i swoje rodziny.

Dodaj komentarz